Veřejné
zakázky?

Územní
plánování?

Odpadové
hospodářství?

Úspora
energií?

Rozvojové
plány?

Zjednodušte si to!
Dostaneme všechny vaše projekty pod jednu střechu

Co nabízíme

Urbanismus a architektura
 • vypracování územního a regulačního plánu
 • pasportizace a mapování infrastruktury
 • rozvojové plány a posouzení návrhů
 • obnova, využitelnost, likvidace chátrajících objektů
Investice a dotační poradenství
 • analýza projektového záměru
 • příprava studie proveditelnosti
 • ekonomické modely a podpora financování
 • monitoring dotačních příležitostí a výzev
 • administrace projektů
Právní servis
 • zadání veřejných zakázek
 • stanoviska a rozbory v oblasti veřejného investování
 • realizace výběrového řízení
 • školení legislativních, ekonomických a právních agend
 • právní audity a servis
Energetické hospodářství
 • vypracování energetické koncepce
 • vodní hospodářství
 • optimalizace nákupu energie
 • úspory a efektivní využívání energií
 • energetické systémy budov
 • energetická soběstačnost a decentralizace zdrojů
Veřejné služby
 • samospráva a chytrý úřad
 • řízení agend a municipalit
 • zvyšování kvality života a bydlení
 • informační rozvoj a zapojení obyvatel
 • životní prostředí a ekologické poradenství
 • odpadové hospodářství
Smart Cities & Building
 • obnovitelné zdroje a chytré sítě
 • doprava, infrastruktura, bezpečnost
 • inteligentní řízení budov
 • elektronizace, informační technologie
 • inteligentní osvětlení

Jak to funguje

Naše filozofie:
stavět od základů

Základy už máte? Začneme na nich stavět

Administrace

Poskytneme vám podporu po celou dobu
realizace i udržitelnosti projektů

Výběrová a zadávací řízení

Provedeme vás rychle a bezpečně
procesem výběru vhodného dodavatele

Dotace

Vyhledáme vhodné zdroje financování vašich projektů
a pomůžeme vám na ně dosáhnout

Realizační dokumenty

Vytvoříme nezbytné podklady, které vám
budou oporou při naplňování vašich priorit

Strategický dokument

Pomůžeme vám definovat vaše priority
a najít efektivní cestu k jejich naplnění

Vstupní analýza ZDARMA

Najdeme vaše silné a slabé stránky

Zjistit více

Proč s námi

Podrobný přehled o průběhu realizace

Jedna agenda, pravidelné zprávy, ucelené navazující informace, dokonalý přehled o jednotlivých krocích a průběhu realizace.

Řízený souběh procesů

Efektivní koordinace ve všech fázích realizace.

Bezpečí a profesionalita

Všechny kroky pod dohledem specialistů na vybrané oblasti.

Eliminace chyb
a zkrácení doby realizace

Neexistence komunikačních bariér díky propojenosti procesů a využití časových rezerv v navazujících procesech.

Právní garance

Veškeré dokumenty v jednotné úpravě a na míru. Profesionálně, jednoduše a přehledně.

Kontakt

EfektivníObec.cz


Kancelář
třída Kpt. Jaroše 1932/13
602 00 Brno

info@efektivniobec.cz
+420 774 570 824

Chci vstupní analýzu zdarma